Rehabilitacja dzieci Myślenice

Rehabilitacja dzieci w Myślenicach to proces terapeutyczny, mający na celu przywrócenie lub uzyskanie w możliwie najwyższym stopniu możliwości funkcjonalnych układu ruchu dziecka, także jego umiejętności społecznych. Jest to szczególnie istotne dla dzieci, które z różnych powodów mają trudności w rozwoju, np. w przypadku wrodzonych wad, urazów, chorób czy niepełnosprawności. Prowadzimy także rehabilitację dzieci w Krakowie. Rehabilitacja dzieci odbywa się zawsze przy współudziale opiekunów, to właśnie oni, najczęściej rodzice są najlepszymi terapeutami, a my fizjoterapeuci dziecięcy powinniśmy ich uważnie słuchać i w odpowiedni sposób ukierunkowywać proces fizjoterapii.

Rehabilitacja pediatryczna Myślenice

Podstawowym celem rehabilitacji pediatrycznej w Myślenicach jest nie tylko przywrócenie funkcji ruchowych i fizycznych u dzieci, ale również wsparcie ich rozwoju, nawiązywanie więzi społecznych, poprawa komunikacji, a także wsparcie emocjonalne. Współpraca z rodzicami i edukacja dotycząca korzystania z odpowiednich technik, aparatów lub innych narzędzi jest integralną częścią rehabilitacji pediatrycznej. W procesie rehabilitacji pediatrycznej dominują metody specjalne fizjoterapii oparte na mechanizmach neurofizjologicznych. W działania usprawniające dobrze wpisuje się masaż manualny i przyrządowy a także terapia w wodzie. Terapia jest dostosowana indywidualnie do potrzeb i możliwości funkcjonalnych dziecka.