Diagnoza funkcjonalna dzieci Myślenice

W naszej przychodni przeprowadzamy diagnozę funkcjonalną dzieci w Myślenicach. Polega ona na ocenie możliwości dziecka w zakresie kontroli posturalnej czyli umiejętności ustabilizowania ciała, motoryki, czyli zdolności do wykonywania ruchu, zręczności, często nazywanej sprawnością manualną i samodzielności w radzeniu sobie z wymaganiami właściwymi w danej grupie wiekowej.Po przeprowadzeniu diagnozy funkcjonalnej, na jej podstawie można sformułować cele fizjoterapii, plan działania i indywidualnie dobrane zalecenia.

Co obejmuje diagnoza funkcjonalna?

Diagnoza funkcjonalna dzieci przeprowadzana w Myśleniach w naszej przychodni ma na celu ocenę poziomu funkcjonowania dziecka pod względem motoryki małej i dużej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji poznawczych oraz reakcji na bodźce. Metoda ta jest powszechnie stosowana, umożliwiając skonstruowanie indywidualnego programu terapeutycznego dostosowanego do potrzeb funkcjonalnychpacjenta. W celu przeprowadzenia diagnozy wykonuje się: testy funkcjonalne, równowagi i koordynacji ruchowej, ocenę postawy ciała, ocenę sprawności chodu.Następstwem tych działań jest określenie zaleceń i ćwiczeń, jak np. rehabilitację pediatryczną w Myśleniach. Mogą to być ćwiczenia ukierunkowane na układ mięśniowo –powięziowy, szkieletowy, układ nerwowy, oddechowy i krążeniowy ze szczególnym zwróceniem uwagi na system odpornościowy warunkowany funkcją układu limfatycznego. Koniecznym działaniem jest edukacja dotycząca prawidłowych nawyków ruchowych i zachowań zdrowotnych.