Fizjoprofilaktyka Myślenice


Ćwiczenia na drabinkach

Fizjoprofilaktyka obejmuje zespół działań mających na celu przeciwdziałanie, spowalnianie lub cofanie skutków procesów chorobowych. W naszym Centrum Rehabilitacji wdrażamy podstawowe rodzaje i zadania fizjoprofilaktyki w Myślenicach.

Oferujemy szereg różnych form fizjoprofilaktyki, m.in. spotkania informacyjne z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, spotkania informacyjne z rodzicami dzieci przedszkolnych, realizujemy programy profilaktyczne w gminie i powiecie myślenickim, prowadzimy zajęcia nauki i doskonalenia pływania realizujemy autorski program Szkoły Postawy Ciała.

Nasi specjaliści przeprowadzają również wczesne diagnozy funkcjonalne dzieci, które pozwalają na wykrycie ewentualnych problemów zdrowotnych we wczesnym stadium. Dzięki temu jesteśmy w stanie szybko zareagować i wprowadzić odpowiednie terapie lub zabiegi, minimalizując tym samym ryzyko dalszego rozwoju choroby. W przypadku już istniejących schorzeń, nasze działania w ramach fizjoprofilaktyki osób dorosłych koncentrują się na przeciwdziałaniu nawrotom choroby.


Diagnoza dziecka

Rehabilitacja Myślenice

W Myślenicach mieści się nasza Przychodnia rehabilitacyjna oferująca fizjoterapię. Fizjoterapia jest jednym z głównych elementów rehabilitacji i zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem dolegliwości bólowych oraz przywracaniem utraconych funkcji, po to, aby w optymalny sposób móc uczestniczyć w życiu społecznym i wspólnotowym, w rodzinie, szkole, grupie rówieśniczej, w pracy i odpoczynku. W zakresie naszych działań można wymienić: diagnozę i terapię funkcjonalną, gimnastykę korekcyjną, terapię fizykalną, masaże lecznicze, terapię w wodzie, a także szkołę postawy ciała. Kluczowa w naszej ofercie jest fizjoterapia indywidualna. Dzięki temu ćwiczenia są dobrane dokładnie pod potrzeby danego pacjenta, co przynosi znacznie lepsze efekty. Organizujemy także obozy letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży, które mają na celu promowanie zdrowego stylu życia.

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia się na wizytę!