Terapia i fizjoprofilaktyka


Ćwiczenia na drabinkach

Fizjoprofilaktyka obejmuje zespół działań mających na celu przeciwdziałanie, spowalnianie lub cofanie skutków procesów chorobowych. W naszym Centrum Rehabilitacji wdrażamy podstawowe rodzaje i zadania fizjoprofilaktyki. Nasze działania obejmują:

  • promowanie aktywności fizycznej,
  • zmniejszanie wystąpienia problemów zdrowotnych,
  • wczesną diagnostykę,
  • uzupełnienie leczenia,
  • zapobieganie skutkom i nawrotom choroby,
  • minimalizowanie ryzyka wystąpienia powikłań.

 


Diagnoza dziecka

Diagnoza funkcjonalna dzieci

Diagnoza funkcjonalna dzieci to szereg działań, które oceniają poziom funkcjonowania dziecka. Dzięki temu możemy określić jego mocne i słabe strony. To popularna metoda pozwalająca na skonstruowanie indywidualnego programu terapeutycznego dopasowanego do potrzeb Pacjenta. W trakcie diagnozowania zwracamy uwagę na następujące aspekty:

  • motorykę małą i dużą,
  • koordynację wzrokowo-ruchową,
  • funkcje poznawcze,
  • reakcje na bodźce.

Dzięki temu wiemy, jakie działania będą niezbędne dla danego dziecka – możemy zatem z łatwością dopasować rodzaj ćwiczeń do poziomu Pacjenta.

 


Wznoszenie nóg w górę

Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna obejmuje zespół ćwiczeń, które mają na celu skorygowanie wad postawy i skrzywienia kręgosłupa. Aby efekt był zadowalający, niezbędne jest regularne uczęszczanie na zajęcia. Coraz więcej dzieci zmaga się z rozmaitymi wadami postawy, które mogą być spowodowane np. nieodpowiednim ułożeniem ciała podczas nauki, dlatego warto już od najmłodszych lat wspomagać rozwój dziecka i korzystać ze wsparcia doświadczonych fizjoterapeutów.

Gimnastyka korekcyjna składa się z wielu zestawów ćwiczeń, do których wykorzystywane są m.in. piłki, taśmy, hantle – sprzęty te pomagają we wzmacnianiu partii mięśni. Rodzaj ćwiczeń dobieramy do indywidualnych możliwości dziecka.

 


Ćwiczenia na sali gimnastycznej

Fizjoterapia indywidualna

Fizjoterapia indywidualna obejmuje zespół działań diagnostyczno-leczniczych przy zastosowaniu indywidualnie dobranych metod fizjoterapeutycznych. Podczas pierwszej wizyty dokładnie badamy Pacjenta i oceniamy jego stan, dzięki czemu możemy przygotować plan zajęć. Wykorzystujemy popularne i skuteczne metody, do których zalicza się m.in. terapię manualną, techniki mobilizacji powięziowo-mięśniowych, terapię wisceralną, terapię w wodzie czy metodę Bobath.

 


Badanie w trakcie

Terapia fizykalna

Terapia fizykalna wykorzystuje do leczenia pacjentów rozmaite bodźce fizykalne, do których można zaliczyć fale ultradźwiękowe, prąd elektryczny lub podczerwień. Dzięki fali dźwiękowej i innym bodźcom możemy leczyć ostre urazy tkanek miękkich i wiele przewlekłych schorzeń. To wspaniałe uzupełnienie terapii fizjoterapeutycznej.

 


Masaż ręki

Masaż

Zapraszamy na profesjonalny masaż u fizjoterapeuty – szczególnie osoby, które zmagają się z napiętymi mięśniami i chorobami mięśni, urazami lub kontuzjami. Podczas zabiegu znajdziemy przyczynę bólu, a następnie ją wyeliminujemy. Warto wiedzieć o tym, że poprawnie wykonany masaż może przyczynić się do leczenia urazów, a co za tym idzie – pomóc w przywróceniu pacjentowi sprawności.

 


Ćwiczenie kręgosłupa

Szkoła postawy ciała

Szkoła postawy ciała stanowi ideę świadomego kształtowania i uczenia się swojego ciała. Realizowany przez nas program obejmuje profilaktykę, korekcję i leczenie zaburzeń postaw ciała. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów, którzy przygotują plan zajęć obejmujący m.in. gimnastykę wyrównawczą i korekcyjną, naukę pływania, spotkania edukacyjne, profilaktyczne badania postawy ciała czy obozy rehabilitacyjne.