Fizjoterapia indywidualna Myślenice

Wady postawy, czy schorzenia kręgosłupa mają różne przyczyny. Dlatego tak ważne jest dobieranie osobnych zestawów ćwiczeń dla każdej osoby. W naszej przychodni oferujemy fizjoterapię indywidualną w Myślenicach. Fizjoterapeuta pracuje bezpośrednio z jednym pacjentem. Jest to sposób leczenia, który skupia się na indywidualnych potrzebach i celach każdej osoby, która stwierdza u siebie, lub wobec której stwierdzono występowanie jakiegokolwiek problemu w czynnościach szeroko rozumianego układu ruchu. Podczas sesji fizjoterapeuta przeprowadza szczegółową ocenę stanu pacjenta i ustala plan terapeutyczny. Może wykorzystać różne techniki terapeutyczne, takie jak masaż leczniczy, techniki manualne stawów, metody specjalne fizjoterapii, ćwiczenia czynne, bierne, oporowe, techniki relaksacyjne w ramach kinezyterapii, hydroterapii, fizykoterapii.

Cel fizjoterapii indywidualnej

Celem fizjoterapii indywidualnej jest przywrócenie optymalnego uczestniczenia w życiu poprzez poprawę funkcjonowania pacjenta w określonych sytuacjach i warunkach środowiska zewnętrznego związanego chociażby z barierami architektonicznymi, warunkami wykonywania pracy i środowiska wewnętrznego w którym zawiera się zarówno biomechanika ruchu jak kontekst psychofizyczny, np. poziom świadomości, wyznawane wartości i cechy wolicjonalne. Metody stosowane w fizjoterapii indywidualnej są dostosowane do konkretnych potrzeb i możliwości pacjenta. W naszej przychodni stosowana jest terapia w wodzie, zwana też hydroterapią, polega na wykorzystaniu właściwości wody do leczenia i rehabilitacji. Specjalne metody fizjoterapii jak NDT – Bobath, PNF (Proprioceptive Neuromuscular Fascilitation), NAP ukierunkowane są na poprawę funkcji układu nerwowo – mięśniowo – powięziowego. W naszej codziennej pracy stosujemy wiele metod. W leczeniu dolegliwości bólowych pacjentów wykorzystywana jest MDT inaczej nazywaną metodą R. McKenzie, metoda B. Mulligana, wybrane techniki osteopatyczne ukierunkowane na funkcję, w leczeniu obrzęków i problemów naczyniowych stosujemy MDL (Manualny Drenaż Limfatyczny), w zaburzeniach układów wewnętrznych dobrze sprawdza się manipulacja powięzi w leczeniu dysfunkcji wewnętrznych (FMID Fascial Manipulation for Internal Dysfunction), w zaburzeniach rozwojowych u dzieci wykorzystujemy terapię SI (Sensory Integration), NDT, PNF, Lechnert – Schroth, metodę prof. K. Dobosiewicz, trójpłaszczyznową manualną terapię stóp B.Zunkuft-Huber.