Skolioza Myślenice

Leczenie zachowawcze skoliozy w Myślenicach obejmuje różne metody, ale jest to zawsze indywidualnie zaprojektowany i dobrany proces leczenia oparty na formule 24 godzinnego postępowania usprawniającego. Celem leczenia jest zatrzymanie progresji skoliozy, poprawa równowagi mięśniowej oraz zapobieganie i ewentualne wyeliminowanie już istniejącego bólu pleców. W niektórych sytuacjach, gdy skolioza postępuje szybko, należy zastosować gorsety. Mają one za zadanie biernieskorygować krzywizny kręgosłupaw trzech płaszczyznach. Głównym celem leczenia zachowawczego dzieci i młodzieży ze skoliozami jest jednak zapewnienie możliwości normalnego uczestnictwa i funkcjonowaniu w życiu młodemu człowiekowi pomimo istniejącej wady w każdym wymiarze, zarówno ruchowym jak i społecznym.

Leczenie zachowawcze skoliozy

W naszej przychodni leczenie dzieci i młodzieży cierpiącej na idiopatyczną lub strukturalną skoliozę prowadzone jest w oparciu o indywidualną fizjoterapię ambulatoryjną. Leczenie zachowawcze wymaga postępowania 24 godzinnego ukierunkowanego i zaplanowanego w czasie regularnych wizyt kontrolnych u specjalisty w przychodni w Myślenicach lub gabinetach fizjoterapii w Krakowie. Niezwykle ważnym czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie sukcesu terapeutycznego jest umiejętność takiego nawiązania relacji z pacjentem i jego rodzicami, aby zalecenia terapeutyczne były realizowane w domu, w szkole i podczas innych aktywności.