Przeskocz do treści

NDT Neuro Developmental Treatment

Twórcami metody NDT - Bobath byli Berta i Karel Bobath. Metoda ta początkowo powstała głównie z myślą o dzieciach z porażeniem mózgowym. Obecnie koncepcją usprawniania obejmuje się również dorosłych ze schorzeniami neurologicznymi. NDT zalicza się do metod rehabilitacji funkcjonalnej, gdzie wspólnie z pacjentem i jego rodziną terapeuta dąży do osiągnięcia samodzielności w czynnościach codziennych. Cele osiąga się poprzez trening ciała w zmieniających się warunkach. Ręce terapeuty powinny wyhamować nieprawidłowe wzorce ruchowe i umożliwić wykonanie czynności ruchowej w sposób jak najbardziej zbliżony do fizjologicznego. W procesie usprawniania bierze się również pod uwagę problemy z mową, połykaniem oraz zaburzenia percepcji (poznawcze). W swoich głównych założeniach terapeuta metody NDT kładzie duży nacisk na kształcenie rodziny która przebywa z osobą chorą przez 24 godzinny na dobę, a tym samym zapobiega wtórnym zmianom w aparacie ruchu i skraca czas terapii.