Przeskocz do treści

Nauka pływania

Przypominamy, że w dniu 8.10.2022 w sobotę basen jest zamknięty z powodu zawodów pływackich. Informujemy, że nasze zajęcia nie były planowane na ten dzień, więc nic nie tracimy. Do zobaczenia w następną sobotę.

ROZPOCZYNAMY NOWY SEMESTR NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA TERAPEUTYCZNEGO Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ KOREKCYJNYCH. PIERWSZE ZAJĘCIA SOBOTA 10.09.2022 , WTOREK 13.09.2022, CZWARTEK15.09.2022.

DO RODZICÓW DZIECI Z SEKCJI

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, o kilku zasadach, których przestrzeganie usprawni pracę wszystkim osobom organizującym i korzystającym z zajęć lekcji pływania.

Bardzo prosimy o:

- okazanie legitymacji członkowskiej do danej sekcji, każdorazowo przed zajęciami,

-wchodzenie na szatnie nie wcześniej niż 10 minut przed planowanymi zajęciami,

- pobieranie paska dla opiekuna, w celu wejścia na szatnie z dzieckiem – 20 min bezpłatnie, po tym czasie naliczanie minutowe płatne 0,30 zł za każda rozpoczęta minutę,

- nie spóźnianie się na lekcje pływania,

- nie wchodzenie z dziećmi na halę basenową, ani na trybuny,

- nie zajmowanie przebieralni,

- dopilnowanie, aby Państwa dziecko każdorazowo przed i po zajęciach umyło się mydłem pod natryskami, również po skorzystaniu z toalety,

- zgłoszenie, instruktorowi prowadzącemu zajęcia problemu, w razie bólu brzucha lub innych dolegliwości.

Serdecznie dziękujemy za dostosowanie się do wymienionych zasad i za korzystanie z usług właśnie naszej pływalni. Życzymy Państwu pociechom samych sukcesów i dużych postępów w nauce pływania.

Kierownictwo Krytej Pływalni.

Pływanie to bardzo cenna umiejętność, która pozwala na zażycie dziennej dawki aktywności fizycznej, a jednocześnie wpłynięcie w pozytywny sposób na postawę całego ciała. Nie wszyscy jednak umieją pływać. Z tego powodu zajmujemy się organizacją profesjonalnych lekcji, w których mogą wziąć udział dzieci, spełniające określone wymagania. Czuwają nad nimi profesjonalni nauczyciele oraz ratownicy. To dobry sposób na nauczenie się pływania w sytuacji, gdy rodzice nie potrafią samodzielnie przekazać takiej wiedzy lub nie mają na to czasu. Nauka pływania pod okiem specjalistów to gwarancja bezpieczeństwa. Zajęcia są zorganizowane, dlatego przy okazji dzieci mogą również zawrzeć nowe znajomości i spędzić miło czas. Dokładny grafik takich lekcji znajdziesz na stronie.

Oferta jest jednak znacznie szersza. Zajmujemy się także zabiegami z zakresu fizjoterapii, w tym także sportowej. Takie działania pozwalają na poradzenie sobie z bólami, które towarzyszą niektórym osobom przez nawet kilka lat. Prowadzimy także specjalne zajęcia dla najmłodszych. Mają one za zadanie uświadomienie ich, w jaki sposób złe nawyki wpływają na postawę. W ten sposób często można uniknąć wystąpienia problemu. Dbamy o to, by nie tylko leczyć, lecz także zapobiegać. W ośrodku pracują specjaliści dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami, szeroką wiedzą i doświadczeniem. Działamy na terenie Myślenic i w okolicach.

Prosimy o wydrukowanie i podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia dziecka, umowy świadczenia usługi i regulaminu zajęć, następnie o dostarczenie do biura na ul. Mickiewicza 40 lub zwrotnie instruktorowi na basenie. 

Regulamin zajęć https://rehabilitacja.net.pl/wp-content/uploads/2022/09/Regulamin-plyw-korekc_2022-23.pdf

Umowa świadczenia usługi https://rehabilitacja.net.pl/wp-content/uploads/2022/09/DEKLARACJA-UMOWA-PLYWANIE-KOREKCYJNE_IX-2022.pdf

Oświadczenia o stanie zdrowia https://rehabilitacja.net.pl/wp-content/uploads/2022/09/Oswiadczenie-stan-zdrowia-COVID.pdf

Zasady korzystania z zajęć na basenie

https://rehabilitacja.net.pl/wp-content/uploads/2020/09/Zasady-prowadzenia-zajęć-nauki-pływania-COVID.pdf

Procedury obowiązujące w trakcie korzystanie z krytej pływalni na zajęciach zorganizowanych i indywidualnych.

https://rehabilitacja.net.pl/wp-content/uploads/2020/09/Aktualizacja-procedur-korzystania-z-pływalni-COVID.pdf

Prosimy o zapoznanie się z procedurami korzystania z zajęć na krytej pływalni. To wyraz odpowiedzialności za drugiego człowieka i troski o wspólne dobro.
NUMER RACHUNKU PODANY W REGULAMINIE ZAJĘĆ

Szczegółowy plan zajęć tygodniowy

Wtorek:  prowadzący Grażyna Owca

godz.16.45 mały basen, tor B

17.30 duży basen, skrajny tor 

18.15 duży basen skrajny tor

Czwartek: prowadzący Grażyna Owca

godz. 16.45 duży basen, skrajny tor

godz. 17.30 mały basen, skrajny tor

Sobota: prowadzący Grażyna Owca, Grzegorz Owca

godz. 8.30 duży basen, skrajny tor

godz. 8.30 mały basen, skrajny tor

godz. 9.15 duży basen, skrajny tor

godz. 9.15 duży basen, środkowy tor

Godz. 10.15 mały basen, skrajny tor

godz. 10.15 duży basen, skrajny tor