Przeskocz do treści

Nauka pływania

Prosimy o wydrukowanie i podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia dziecka, umowy świadczenia usługi i regulaminu zajęć, następnie o dostarczenie do biura na ul. Mickiewicza 40 lub zwrotnie instruktorowi na basenie. 

Regulamin zajęć https://rehabilitacja.net.pl/wp-content/uploads/2021/09/Regulamin-pływ-korekc_2021-22.pdf

Umowa świadczenia usługi https://rehabilitacja.net.pl/wp-content/uploads/2021/09/UMOWA-PŁYWANIE-KOREKCYJNE_2021-22.pdf

Oświadczenia o stanie zdrowia https://rehabilitacja.net.pl/wp-content/uploads/2021/09/Oswiadczenie-stan-zdrowia-wizerunek_2021-22.pdf

Zasady korzystania z zajęć na basenie

https://rehabilitacja.net.pl/wp-content/uploads/2020/09/Zasady-prowadzenia-zajęć-nauki-pływania-COVID.pdf

Procedury obowiązujące w trakcie korzystanie z krytej pływalni na zajęciach zorganizowanych i indywidualnych.

https://rehabilitacja.net.pl/wp-content/uploads/2020/09/Aktualizacja-procedur-korzystania-z-pływalni-COVID.pdf

Prosimy o zapoznanie się z procedurami korzystania z zajęć na krytej pływalni. To wyraz odpowiedzialności za drugiego człowieka i troski o wspólne dobro.
NUMER RACHUNKU PODANY W REGULAMINIE ZAJĘĆ

Szczegółowy plan zajęć tygodniowy

Wtorek:  prowadzący Grażyna Owca

godz.16.45 mały basen, skrajny tor

17.30 skrajny tor duży basen

18.15. skrajny tor, duży basen

Czwartek: prowadzący Grażyna Owca

godz. 16.00 mały basen, skrajny tor

godz. 16.45 skrajny tor, duży basen

godz. 17.30 skrajny tor, duży basen

Sobota: prowadzący Grażyna Owca, Grzegorz Owca

godz. 8.30 skrajny tor, duży basen

godz. 9.15 skrajny tor, duży basen

godz. 9.15 środkowy tor, duży basen

Godz. 10.15 skrajny tor, mały basen

godz. 10.15 skrajny tor, duży basen.