Przeskocz do treści

Mariusz JANUSZ

Kontakt

Doktor nauk o kulturze fizycznej (2003), magister rehabilitacji ruchowej (1992), nauczyciel dyplomowany (2005)
Wykształcenie uzupełniające: tyflopedagogika Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa (2001), specjalizacja z rehabilitacji (I stopień, 1997), specjalizacja z zakresu wychowania zdrowotnego (1992), mechaniczne diagnozowanie i terapia McKenzie (MDT, 2000 egzamin uwierzytelniający), metoda PNF clinical course level 4 (2002), metoda Mulligana (2006), metoda Bobath Concept (IBITA - 2011), metoda N.A.P (2010), Medical Taping Concept in paeditrics advanced (2012), metoda Kinetic Control (2012), metoda Neurodynamic Solution (NDS)(2009-2010, 2012), metody terapii manualnej (specific joint mobilisation (1993) i terapii punktów spustowych (2011), kurs w zakresie wczesnej interwencji kompleksowym wspomaganiu dziecka z deficytami rozwojowymi (2009), kurs fizjoterapii w urazach sportowych (2008), metoda SpineCor System Initial Physiotherapy Training (2007), metoda Funktionelle Osteopatie Und Integration (2006), kurs Podstawy Przedsiębiorczości w opiece zdrowotnej (2000), metoda trójpłaszczyznowej asymetrycznej korekcji tułowia w skoliozach (2001), kurs syndromy nierównowagi mięśniowej Thera Band (2002), kurs specjalistycznej diagnostyki wad stóp (2002), kurs Pain & elektrotherapy (1994), kurs lasery w medycynie (1996), kurs informacyjny w zakresie metody „nauczania kierowanego” Peto (Conductive Education – 1998), kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (2012)