Rehabilitacja a fizjoterapia - dlaczego nie należy mylić tych pojęć?

Fizjoterapeuci zajmują się diagnozowaniem i leczeniem dysfunkcji narządu ruchu oraz przeciwdziałaniem ich powstawaniu, opierając się na wiedzy z zakresu anatomii, biomechaniki i fizjologii człowieka. Ich zadaniem jest opracowanie i realizacja indywidualnych programów terapeutycznych dostosowanych do potrzeb pacjenta. Rehabilitanci natomiast, oprócz tego, zajmują się również m.in. resocjalizacją pacjenta, edukacją w zakresie dbania o zdrowie, a także współpracą z innymi specjalistami w celu skoordynowania kompleksowej opieki nad pacjentem.

 

Kiedy potrzebna jest rehabilitacja, a kiedy fizjoterapia?

proces fizjoterpiiRehabilitacja jest zwykle stosowana u pacjentów po urazach lub poważnych schorzeniach, takich jak udar mózgu czy zawał serca, w celu przywrócenia ich funkcjonowania na poziomie umożliwiającym prowadzenie samodzielnego życia. Fizjoterapia natomiast jest stosowana w przypadku różnego rodzaju dysfunkcji narządu ruchu, zarówno w celu leczenia istniejących problemów, jak i profilaktyki. Zazwyczaj przepisana przez lekarza, może być też wykonywana we własnym zakresie, np. w ramach ćwiczeń wzmacniających czy rozciągających.

 

Współpraca obu dziedzin dla dobra pacjenta

Zarówno rehabilitacja, jak i fizjoterapia mają kluczowe znaczenie dla poprawy jakości życia pacjentów oraz powrotu do pełnej sprawności. Współpraca pomiędzy rehabilitantami a fizjoterapeutami pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb pacjenta i dopasowanie indywidualnego programu terapeutycznego. Dzięki temu, każdy pacjent może liczyć na kompleksowe wsparcie i pomoc w drodze do zdrowia i samodzielności.