Przeskocz do treści

SOSORT 2006 i 2011

Wypracowany przez specjalistów system zaleceń i wskazań do terapii dzieci i młodzieży ze skoliozami idiopatycznymi nazywanymi również skrzywieniami bocznymi kręgosłupa. Model postępowania terapeutycznego został opracowany w oparciu o doświadczenia polskich i międzynarodowych ekspertów Towarzystwa SOSORT (SOCIETY ON SCOLIOSIS ORTHOPEDIC AND REHABILITATION TREATMENT). Zalecenia dotyczą zarówno rodzaju skoliozy, wieku, zależności kątowych i wartości testu Rissera. Na podstawie znajomości naturalnej historii skoliozy, czynników progresji, czyli pogarszania się sformułowano wskazówki dla profesjonalistów podejmujących leczenie dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną.