Przeskocz do treści

PNF Proprioceptive neuromuscular fasclitation

Proprioceptywne nerwowo - mięśniowe torowanie to szeroko rozumiany sposób myślenia o rehabilitacji w którym na pierwszym miejscu stawia się człowieka z jego problemami życia codziennego. Właśnie pacjent wraz z terapeutą formułuje cel terapii. Koncepcja głębokiego nerwowo- mięśniowego ułatwiania. Koncepcja PNF powstała w Kalifornii. Twórcą metody byli neurofizjolog Herman Kabat i fizjoterapeutka Maggie Knott. U podstaw teorii PNF leży znajomość naturalnego rozwoju czynności ruchowych człowieka, z uwzględnieniem poszczególnych faz kontroli motorycznej, nierozerwalnie związanych z osiąganiem nowych pozycji i możliwości ruchowych. W PNF zawiera się ponowna nauka (tzw. reedukacja) lub odtworzenie konkretnej funkcji ruchowej, utraconej w wyniku choroby. Jest to kompleksowa terapia, oparta o najnowszą wiedzę i osiągnięcia z dziedziny neurofizjologii. Skuteczność postępowania rehabilitacyjnego w oparciu o metod? PNF potwierdzają liczne badania naukowe.

Metoda adresowana jest do osób:
- po przebytych incydentach naczyniowych w obrębie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN) np. udar niedokrwienny, udar krwotoczny,
- cierpiących na postępujące choroby zwyrodnieniowe Ośrodkowego Układu Nerwowego np. ch. Parkinsona, ataksje,
- z chorobami demielinizacyjnymi (stwardnienie rozsiane, polineuropatia demielinizacyjna)
- z zaburzeniami funkcji wegetatywnych (oddychanie, połykanie, artykulacja),
- z neuralgią nerwu trójdzielnego oraz twarzowego,
- po urazach i zabiegach operacyjnych w wyniku których doszło do zaburzenia funkcji układu mięśniowego i utraty masy i siły mięśni,
- u których stwierdzono choroby mięśni szkieletowych (m.in. dystrofie, zaburzenia metaboliczne, zmiany zapalne)
- z zaburzeniami postawy ciała - reedukacja posturalna