Przeskocz do treści

Nauka

W ramach dociekań naukowych podjęliśmy działania zmierzające do odpowiedzi na pytanie o aktualny stan zdrowia i postawy ciała dzieci i młodzieży powiatu myślenickiego. Cyklicznie prowadzimy badania postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym. Dzięki zaangażowaniu i zainteresowaniu nauczycieli wychowania fizycznego ciągle monitorujemy rozwój postawy ciała w szkołach podstawowych i gimnazjach powiatu i gminy Myślenice.

1. Uczestniczyliśmy w badaniach postawy ciała młodzieży gimnazjalnej w latach 2003-2005. Owocem było opracowanie opublikowane w ramach IX Międzynarodowego Interdyscyplinarnego Kongresu Naukowego „Skoliozy idiopatyczne - współczesne zasady diagnostyki i leczenia”
Warszawa 27-28 Listopada 2009 r. pracy pt. „Ewaluacja zmian postawy ciała młodzieży w wieku gimnazjalnym w dwuletnim okresie obserwacji” autorstwa Janusz M., Ridan T., Siatka M.
2. Uczestniczyliśmy w realizacji projektu „Promocja zdrowia i profilaktyka chorób cywilizacyjnych w praktyce samorządu terytorialnego finansowanego z mechanizmu finansowego EOG na przykładzie powiatu myślenickiego w latach 2008-2011. Owocem prac jest klika publikacji na konferencjach i kongresach naukowych.
3. Zajmujemy się analizą sytuacji zdrowotnej sportowców o różnym poziomie zaawansowania, od klasy mistrzowskiej międzynarodowej (zawodnicy judo, karate, piłki ręcznej) do sportu amatorskiego i uczniowskiego (pływanie, kolarstwo)w zależności od rodzaju i struktury obciążeń treningowych.
4. Prowadzimy badania szukając odpowiedzi o uwarunkowania treningu równowagi i dystrybucji środka ciężkości ciała.
5. Na bieżąco monitorujemy efektywność terapii pacjentów z bólami kręgosłupa za pomocą różnorodnych metod fizjoterapii.