Przeskocz do treści

N.A.P Neuromuscular Arthroskelettal Plasticity

Nerwowo-mięśniowa i stawowo-szkieletowa plastyczność.

Łączy koncepcję terapii ukierunkowanej na bierne, manualne oddziaływanie terapeuty z czynną aktywnością pacjenta, który doświadcza ruchu bez bólu. W nowych warunkach, utworzonych przez ręce świadomego fizjoterapeuty osoba z dolegliwościami buduje doświadczenie "nowego", lepszego ruchu. Fizjoterapeuta musi posiadać wiedzę z zakresu prawidłowej biomechaniki stawu, jednocześnie opiera swoją pracę na koncepcjach torowania nerwowo-mięśniowego. N.A.P jest integracyjną koncepcją stosowaną w rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej, pourazowej oraz w profilaktyce zaburzeń strukturalnych spowodowanych przez złe obciążanie w trakcie wykonywania czynności zawodowych i codziennych. Analiza ruchu jest podstawą do tego, aby wyjaśnić pacjentowi i jego rodzinie co jest przyczyną jego dolegliwości.