Przeskocz do treści

MDT Mechanical Diagnosis and Treatment, McKenzie

Mechaniczne diagnozowanie i terapia McKenzie.

Kiedyś prosta metoda Robina McKenziego zaczynająca się od spotkania przysłowiowego pacjenta "Kowalskiego" z bólem "krzyża" rozrosła się do systemu wyznaczającego kierunki rozwoju fizjoterapii w zakresie bólów kręgosłupa i stawów obwodowych. W ciągu dotychczasowego rozwoju metody ciągle podkreślano podmiotowe traktowanie osoby cierpiącej. Pacjent to klient, który oczekuje efektywnej terapii, ale jednocześnie to ktoś, kto powinien wiedzieć i rozumieć i istotę swoich problemów, którego nie można zwolnić z odpowiedzialności za własne leczenie. Metodą MDT charakteryzuje pięć słów: diagnoza, wyjaśnienie, zrozumienie, akceptacja, motywacja. Stosując ścisły algorytm diagnozowania klient otrzymuje rzetelną informację na temat przyczyn swoich dolegliwości. Metoda adresowana jest do osób u których stwierdza się mechaniczne zaburzenia czynności kręgosłupa i stawów obwodowych. Pod pojęciem mechaniczne zaburzenia należy rozumieć wszystkie te dolegliwości bólowe, również z objawami neurologicznymi u podłoża których leżą przyczyny mechaniczne związane z ruchomością i stabilnością kręgosłupa i kończyn.