Obozy ogłoszenia

Proszę o zapoznanie się z regulaminem obozu (poniżej), wydrukowanie i uzupełnienie karty kwalifikacyjnej, podpisanie i złożenie do dnia 31.05.2019. Koniecznym warunkiem zgłoszenia uczestnictwa  w obozie jest: wpłata zaliczki w wysokości 700 zł do dnia 15.05.2019.

Pozytywna decyzja o zakwalifikowaniu się uczestnika zostaje stwierdzona w karcie kwalifikacyjnej przez organizatora wypoczynku po wpłacie opłaty za obóz w wysokości 1710 (odliczając kwotę wpłaconej zaliczki), zapoznaniu się prawnych opiekunów dziecka z regulaminem obozu stwierdzone podpisem w karcie kwalifikacyjnej.

WAŻNE DRUKI I INFORMACJE: W danych do przelewu proszę podać nazwę obozu: Wakacje2019, nazwisko i imię uczestnika.

Nr konta 29859100070240051357380001

Mariusz Janusz, Rehabilitacja Promyk Jutrzenki,

Zawada 275, 32-445 Krzyszkowice

Regulamin uczestnictwa w obozie rehabilitacyjnym "Po zdrowie i sprawność" http://rehabilitacja.net.pl/wp-content/uploads/2019/04/regulamin-uczestnictwa-wypoczynek2019.pdf

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku http://rehabilitacja.net.pl/wp-content/uploads/2019/04/karta-kwalifik_lato2019.pdf